top of page

 OBECNÉ INFORMACE 

FTM RACE je amatérský překážkový běh pro děti. Nejedná se o profesioální závod, ale o zábavné odpoledne pro děti, které tímto vedeme k pozitivnímu vztahu k pohybu.

 ZÁVODY A LOKALITY 

Lysá nad Labem - 20. 4. 2024

1. ročník závodu proběhne v prostorách zámecké zahrady v Lysé nad Labem.

Dvorce - 2. 6. 2024

​Závod se již 3. rok bude konat ve Dvoreckém lese.

Milovice - 5. 10. 2024

Již po 2. se závod uskuteční na Hakenově stadionu a okolí.

 STARTOVNÍ VLNY 

1. VLNA FAMILY: děti 3-5 let (+ doprovod rodiče)

 

V této kategorii jsou děti, kterým je v den závodu max. 5 let (dětem, kterým je 6 let již ne),

Všechny děti startují v doprovodu rodiče, po celou dobu závodu.

2. VLNA MLADŠÍ: děti 6-10 let

V této kategorii jsou děti, kterým je v den závodu max. 10 let (dětem, kterým je 11 let již ne)

3. VLNA STARŠÍ: mládež 11-15 let

V této kategorii jsou děti, kterým je v den závodu max. 15 let (dětem, kterým je 16 let již ne)

 STARTOVNÉ / CENA 

20.4. 2024 - Lysá nad Labem

AKČNÍ REGISTRACE - do 15.3.2024 - 300 Kč

KLASICKÁ REGISTRACE - do 31.3. 2024 - 350 Kč

LAST MINUTE - do 19.4. 2024 - 400 Kč

NA MÍSTĚ - 20.4. 2024 - 500 Kč

2.6. 2024 - Dvorce

AKČNÍ REGISTRACE - do 1.5.2024 - 300 Kč

KLASICKÁ REGISTRACE - do 15.5. 2024 - 350 Kč

LAST MINUTE - do 1.6. 2024 - 400 Kč

NA MÍSTĚ - 2.6. 2024 - 500 Kč

5.10. 2024 - Milovice

AKČNÍ REGISTRACE - do 1.7.2024 - 300 Kč

KLASICKÁ REGISTRACE - do 15.9. 2024 - 350 Kč

LAST MINUTE - do 4.10. 2024 - 400 Kč

NA MÍSTĚ - 5.10. 2024 - 500 Kč

  DÉLKA TRASY 

1. VLNA FAMILY: děti 3-5 let 

 

cca km

2. VLNA MLADŠÍ: děti 6-10 let

cca 1,5 km

3. VLNA STARŠÍ: mládež 11-15 let

cca 2 km

 MAPA ZÁVODU 

Mapy jednotlivých závodů zde budou zveřejněny několik dní před samotným závodem.

 PŘEKÁŽKY 

Na každé překážce bude FTM dobrovolník, který vysvětlí úkol na stanovišti.

 

 Je zakázáno, aby rodiče plnili překážky za děti - v případě neuposlechnutí hrozí penalizace, nebo diskvalifikace.

CELKOVÝ POČET PŘEKÁŽEK JE 15 - 20, DLE FINÁLNÍCH MOŽNOSTÍ V TERÉNU.

 HANDICAPY 

Na každou překážku budou mít závodníci 3 pokusy, dle instrukcí na stanovišti. V případě, že se nepodaří překážku / úkol splnit, následuje splnění handicapu dle těchto pravidel:

1. VLNA FAMILY: děti 3-5 let 

 

5 dřepů​

2. VLNA MLADŠÍ: děti 6-10 let

10 dřepů​

3. VLNA STARŠÍ: mládež 11-15 let

10 angličáků

Je zakázáno, aby závodník šel rovnou na handicap, na každou překážku má závodník 3 pokusy, které musí vyzkoušet.

 harmonogram 

Pŕesné časové harmonogramy jednotlivých závodů zde budou zveřejněny několik dní před samotným závodem a budou vám zaslány e-mailem.

 OSTATNÍ INFO 

Vyhodnocení jednotlivých vln bude probíhat co nejdříve po odběhnutí samostatné kategorie.

Medaili obdrží každý účastník, který proběhne celou trať.

V každé kategorii budou vyhodnoceni jak dívky, tak i chlapci. Vyhodnocujeme 3 nejlepší časy v každé kategorii.

bottom of page